Κατάστημα αναμνηστικών

Στις εγκαταστάσεις του Φαέθων λειτουργεί ένα κατάστημα ξεχωριστό. Η φιλοσοφία του συλλόγου μας είναι να ενισχυθεί οικονομικά στηρίζοντας τα τοπικά προϊόντα και τους τοπικούς παραγωγούς.