Τα νέα μέλη της οικογένιας 

Το πουλαράκι που εικονίζεται γεννήθηκε 03/05 του 1918 από την Αθήνα. Οι μαθητές του δευτέρου δημοτικού σχολείου Αρχαγγέλου, μετά από ψηφοφορία του έδωσαν το όνομα Δούρειος.