2006 Ίδρυση της αμάλθειας

Στις 19 Μαΐου 2006 στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου της Διεθνούς Οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "SAVE FOUNDATION", το οποίο έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Imperial Hotel του Aγρινίου, ιδρύθηκε το σωματείο (δίκτυο) με την επωνυμία "Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Διάσωσης των Αυτόχθονων Φυλών Κατοικίδιων (Αγροτικών και Οικόσιτων Ζώων) - ¬ΑΜΑΛΘΕΙΑ".

Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ είναι ένωση φυσικών και νομικών προσώπων και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες του Ελληνικού Κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Συνθηκών που αφορούν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις με αντικείμενο την προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο SAVE FOUNDATION (SAFEGUARD AGRICULTURAL VARIETIES IN EUROPE) και ενεργεί ως εκπρόσωπός του στην Ελλάδα. Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Παράρτημά της λειτουργεί στην Αθήνα ενώ υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης αντίστοιχων παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Διάσωσης των Αυτόχθονων Φυλών Κατοικίδιων Ζώων, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική επικράτεια και συνεργάζεται με συναφή σωματεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στο δίκτυο της «Αμάλθειας» υπάγονται τα εξής σωματεία:

  1. Ένωση Μικρόσωμης φυλής αλόγων Σκύρου.
  2.  Παιωνία (Φυσιολατρικός και αθλητικός όμιλος).
  3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγελαδοτρόφων.
  4.  Θεσσαλών Φίλιππος Ένωση.
  5.  Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.
  6.  Ελληνική Εταιρία Κτηνιάτρων Μικρών Μηρυκαστικών.
  7.  «Φαέθων» Σύλλογος Προστασίας Μικρόσωμου Αλόγου Ρόδου.
  8.  Μολοσσός Ηπείρου.
  9.  Σύλλογος Αγελαδοτρόφων Αυτοχθόνων Φυλών.
  10.  Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής http://amalthia.org/el

Για περισσότερες πληροφορίες επισπευτείτε την ιστοσελίδα http://amalthia.org/el